Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/14575
Title: Phân tích mô hình RBE và 9 nhân tố định hướng đại học nghiên cứu tại Việt Nam
Authors: Phạm, Quang Huy
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 8 tr.
Abstract: Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong ba hoạt động then chốt của một trường đại học. Hoạt động NCKH có phát triển mạnh mẻ cả về số lượng lẫn chất lượng sẽ làm cho các trường tiến nhanh trong quá trình phát triển của mình trong nước cũng như trên toàn cầu, trong đó Việt Nam cũng không ngoại lệ. Việc NCKH này lại càng trở nên quan trọng đối với các trường đại học theo hướng nghiên cứu vì nó đem lại một sự phát triển bền vững cho sự nghiệp giáo dục của một trường và một quốc gia. Với ý nghĩa trên, bài viết này nhằm giới thiệu một mô hình mới được đưa ra bởi một số trường đại học tiên tiến trên thế giới vào năm 2012 về quy trình và cách thức hoạt động NCKH trong các trường đại học, đó là mô hình giáo dục dựa trên cơ sở nghiên cứu (Research Based Education - RBE). Thông qua mô hình này, tác giả trình bày rõ những nội dung cơ bản đối với quy trình chung của một nghiên cứu khoa học cho giảng viên, từ đó tiến hành phân tích 9 nhân tố tác động đến một trường đại học nghiên cứu tại Việt Nam trong thời gian tới..
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/14575
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document(2).pdf
  • Description : 
  • Size : 324.29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.