Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/14576
Title: PISA và những bài học rút ra cho giáo dục Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 6 tr.
Abstract: Bài báo giới thiệu khái quát về PISA, dự án nghiên cứu so sánh giáo dục quốc tế lớn nhất từ trước đến nay và tác động của PISA đến hệ thống giáo dục các nước, từ đó phân tích những cơ hội và những bài học cho giáo dục Việt Nam khi tham gia PISA, như: - Hiểu và tiếp cận được các chuẩn quốc tế về giáo dục; - Học hỏi được kinh nghiệm giáo dục của các nước đã đạt được những thành tích cao qua các kì PISA; - Trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm đánh giá giáo dục của PISA mà xây dựng được cho Việt Nam một hệ thống đánh giá riêng; - Tham gia vào mối quan hệ hợp tác quốc tế về giáo dục. .
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/14576
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document(3).pdf
  • Description : 
  • Size : 271.05 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.