Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/14577
Title: Cơ sở của việc dạy học cho người khiếm thính bằng ngôn ngữ kí hiệu
Authors: Đỗ, Thị Hiên
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 7 tr.
Abstract: Do khả năng nghe bị suy giảm nên khả năng giao tiếp bằng lời ở cộng đồng người khiếm thính bị hạn chế rất nhiều. Hiện nay, trên cả nước, có nhiều trung tâm giáo dục người khiếm thính. Những điểm khác biệt trong ngữ pháp của ngôn ngữ kí hiệu và tiếng Việt chứng tỏ ngôn ngữ kí hiệu Việt Nam là một ngôn ngữ đích thực, độc lập với tiếng Việt. Lựa chọn ngôn ngữ kí hiệu trong dạy học, không những có cơ sở khoa học từ bản chất của ngôn ngữ kí hiệu, mà nó còn thể hiện bản chất khoa học của hoạt động dạy học là lấy người học làm trung tâm. Bài báo này đưa ra dẫn liệu khoa học cho việc lựa chọn ngôn ngữ kí hiệu để dạy cho người khiếm thính..
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/14577
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document(4).pdf
  • Description : 
  • Size : 298.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.