Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4411
Title: Xác định dòng nhiệt dòng ẩm trao đổi giữa mặt đệm và khí quyển qua số liệu quan trắc Gradien các yếu tố khí tượng vùng Buôn Mê Thuột - Đắc Lắc
Authors: Hoàng, Xuân Cơ
Phạm, Ngọc H.
Mai, Trọng Thông
Keywords: Địa lý Việt Nam;Dòng nhiệt dòng ẩm;Khí quyển;Quan trắc Gradien;Khí tượng;Buôn Mê Thuột;Đắc Lắc
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Hoàng, Xuân Cơ, Phạm, Ngọc H., Mai, Trọng Thông. (1988). Xác định dòng nhiệt dòng ẩm trao đổi giữa mặt đệm và khí quyển qua số liệu quan trắc Gradien các yếu tố khí tượng vùng Buôn Mê Thuột - Đắc Lắc. Tạp chí Khoa học Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số 1, tr. 8-11
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Tổng hợp Hà Nội
Abstract: Như chúng ta đã biết, dòng nhiệt và dòng ẩm trao đổi với khí quyển là những thành phần quan trọng của cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm của mặt đệm. Sự trao đổi nhiệt, ẩm diễn ra trong lớp khí quyển sát đất. Vì vậy, việc nghiên cứu chúng gắn liền với việc nghiên cứu lớp khí quyển này…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4411
Language: vi
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000013.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.