Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4411
Title: Xác định dòng nhiệt dòng ẩm trao đổi giữa mặt đệm và khí quyển qua số liệu quan trắc Gradien các yếu tố khí tượng vùng Buôn Mê Thuột - Đắc Lắc
Authors: Hoàng, Xuân Cơ
Keywords: Địa lý Việt Nam;Dòng nhiệt dòng ẩm;Khí quyển;Quan trắc Gradien;Khí tượng;Buôn Mê Thuột;Đắc Lắc
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 8-11
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4411
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000013.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.