Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4412
Title: Đặc điểm địa mạo delta sông MêKong và sông Hồng
Authors: Nguyễn, Vi Dân
Keywords: Địa lý Việt Nam
Địa mạo
Sông MêKong
Sông Hồng
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 12-15
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4412
Appears in Collections:Chuyên san Khoa học trái đất và Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000014.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.97 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.