Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4412
Title: Đặc điểm địa mạo delta sông MêKong và sông Hồng
Authors: Nguyễn, Vi Dân
Keywords: Địa lý Việt Nam;Địa mạo;Sông MêKong;Sông Hồng
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Nguyễn, Vi Dân. (1988). Đặc điểm địa mạo delta sông MêKong và sông Hồng. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số 1- 1988, tr. 12-15
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Abstract: Do đặc điểm vị trí địa lý, kiến tạo và mối quan hệ tương tác động lực giữa sông và biển của hai vùng cửa sông có những nét tương đồng và dị biệt, nên đặc điểm hình thái và cơ chế tạo thành của hai đồng bằng delta sông MêKong và sông Hồng cũng có những nét giống và khác nhau…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4412
Language: vi
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000014.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.97 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.