Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4413
Title: Đặc điểm dòng chảy vùng cửa Thuận An
Authors: Phạm, Văn Huấn
Phạm, Văn Vi
Nguyễn, Minh Huấn
Keywords: Địa lý Việt Nam;Dòng chảy;Địa chất;Cửa Thuận An
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Phạm, Văn Huấn, Phạm, Văn Vi, Nguyễn, Minh Huấn. (1988). Đặc điểm dòng chảy vùng cửa Thuận An. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số 1- 1988, tr. 16-17
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
Abstract: Khảo sát thiết kế các công trình biển, những đặc điểm dòng chảy của một khu vực cụ thể để đánh giá cơ chế hình thành và vận chuyển bùn cát. Trong bài này những số liệu quan trắc dòng chảy ở vùng cửa Thuận An đã được xử lý và đã thu được những đặc trưng quan trọng của các dòng triều và dòng chảy dư…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4413
Language: vi
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000015.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.