Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4415
Title: Tính toán dòng bùn cát và sự lắng đọng vùng cửa sông
Authors: Nguyễn, Quang Khiết
Đinh, Văn Ưu
Lê, Chí Vy
Keywords: Địa chất;Bùn cát;Vùng cửa sông
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Nguyễn, Quang Khiết, Đinh, Văn Ưu, Lê, Chí Vy. (1988). Tính toán dòng bùn cát và sự lắng đọng vùng cửa sông. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số 1- 1988, tr. 21-23
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
Abstract: Đề cập đến vấn đề tính chế độ dòng bùn cát ở vùng cửa sông Thuận An. Trước hết các chỉ số tương tác dòng bùn cát và đánh giá khả năng tạo thành các vùng tích tụ tại ở vùng nghiên cứu…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4415
Language: vi
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000017.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.