Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4419
Title: Nguyên tắc và phương pháp đánh giá tiềm năng nông nghiệp các địa tổng thể để phân bố hợp lý cây lâu năm (chè, cao su, cà phê)
Authors: Nguyễn, Văn Sơn
Nguyễn, Thị Tùng
Keywords: Nông nghiệp;Cây lâu năm;Đất;Địa lý Việt Nam
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 35-38
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4419
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000021.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.