Nguyên tắc và phương pháp đánh giá tiềm năng nông nghiệp các địa tổng thể để phân bố hợp lý cây lâu năm (chè, cao su, cà phê)
Nguyên tắc và phương pháp đánh giá tiềm năng nông nghiệp các địa tổng thể để phân bố hợp lý cây lâu năm (chè, cao su, cà phê)