Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4421
Title: Ảnh hưởng của một số yếu tố cảnh quan đến độ phì nhiêu của đất ở khu vực Đồng Hỷ (Bắc Thái)
Authors: Phạm, Quang Tuấn
Phạm, Quang An
Keywords: Địa lý Việt Nam;Cảnh quan;Bắc Thái;Độ phì nhiêu;Đất
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Phạm, Quang Tuấn, Phạm, Quang An. (1988). Ảnh hưởng của một số yếu tố cảnh quan đến độ phì nhiêu của đất ở khu vực Đồng Hỷ (Bắc Thái). Tạp chí Khoa học Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số 1- 1988, tr. 42-48
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Tổng hợp Hà Nội
Abstract: Mục đích và nội dung -- Kết quả và nhận xét – Kết luận
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4421
Language: vi
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000023.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.