Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4421
Title: Ảnh hưởng của một số yếu tố cảnh quan đến độ phì nhiêu của đất ở khu vực Đồng Hỷ (Bắc Thái)
Authors: Phạm, Quang Tuấn
Phạm, Quang An
Keywords: Địa lý Việt Nam
Cảnh quan
Bắc Thái
Độ phì nhiêu
Đất
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 42-48
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4421
Appears in Collections:Chuyên san Khoa học trái đất và Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000023.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.