Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4423
Title: Về một phương pháp dự báo nhiệt độ lúc tạo thành sương mù
Authors: Phạm, Văn Tân
Keywords: Địa lý Việt Nam;Khí tượng;Dự báo nhiệt độ;Sương mù
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Phạm, Văn Tân. (1988). Về một phương pháp dự báo nhiệt độ lúc tạo thành sương mù. Tạp chí Khoa học Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số 1- 1988, tr. 52-55
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Tổng hợp Hà Nội
Abstract: Trong dự báo sương mù bức xạ thông thường người ta dự báo hai đại lượng nhiệt độ lúc tạo thành sương mù(TT) và nhiệt độ thấp (TM). Nếu TT dự báo lớn hơn hoặc bằng TM thì sương mù có khả năng xuất hiện. Trong trường hợp ngược lại, sương mù ít có khả năng xuất hiện…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4423
Language: vi
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_00025.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.