Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4424
Title: Mô hình hóa tính toán chế độ nhiệt muối biển Đông
Authors: Đinh, Văn Ưu
Keywords: Địa lý Việt Nam
Chế độ nhiệt muối
Biển Đông
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 57-61
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4424
Appears in Collections:Chuyên san Khoa học trái đất và Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000026.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.