Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4424
Title: Mô hình hóa tính toán chế độ nhiệt muối biển Đông
Authors: Đinh, Văn Ưu
Keywords: Địa lý Việt Nam;Chế độ nhiệt muối;Biển Đông
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Đinh, Văn Ưu. (1988). Mô hình hóa tính toán chế độ nhiệt muối biển Đông. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số 1- 1988, tr. 57-61
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
Abstract: Trong khi tiến hành xây dựng mô hình toán các quá trình thủy văn, điều cần biết đầu tiên là các đặc trưng cơ bản của các quá trình đó. Biển Đông là một thủy vược tương đối tách biệt với đại dương, nằm hoàn toàn trong vùng xích đạo – nhiệt đới bắc bán cầu. Toàn bộ phần sâu của biển nằm trong khu vực 5độ vĩ bắc và 110độ kinh độ đông…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4424
Language: vi
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000026.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.