Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4431
Title: Phân tích bán định lượng hàm lượng K, U, Th trong quặng phóng xạ tại hiện trường
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hải
Nguyễn, Viết Hưng
Nguyễn, Hữu Xý
Ngô, Văn Thành
Lại, Quốc Dũng
Keywords: Vật lý;Địa chất;Quặng phóng xạ
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 25-28
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4431
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000032.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.