Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4432
Title: Về các thành phần Lacton của cây ngải cứu ở Việt Nam (Artemisia vulgaris Lin, Compositae) Việt Nam
Authors: Phan, Tống Sơn
Văn, Ngọc Hưởng
Nguyễn, Thị Minh
Keywords: Thực vật
Dược liệu
Cây ngải cứu
Thành phần Lacton
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 29-30
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4432
Appears in Collections:Chuyên san Khoa học tự nhiên và công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000033.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.