Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4436
Title: Nghiên cứu phổ hấp thụ Electron của một số Thiosemicarbazonat của VO2+ tạo thành trên cơ sở "Phản ứng trên khuôn"
Authors: Vũ, Đăng Độ
Triệu, Thị Nguyệt
Keywords: Hóa học
Sinh hóa
Chất Thiosemicarbazona
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 44-47
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4436
Appears in Collections:Chuyên san Khoa học tự nhiên và công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000037.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.