Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4437
Title: Những đặc trưng sinh thái học cơ bản của các đầm nuôi thủy sản nước lợ vùng cửa sông ven biển Thái Bình
Authors: Vũ, Trung Tạng
Nguyễn, Xuân Huấn
Keywords: Hóa học
Sinh thái học
Đầm nuôi thủy sản
Thủy sản nước lợ
Thái Bình
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 48-53
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4437
Appears in Collections:Chuyên san Khoa học tự nhiên và công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000038.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.