Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4438
Title: Một số loài thuộc họ thầu dầu ( EUPHORBIACEAE) mới được phát hiện bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam
Authors: Nguyễn, Nghĩa Thìn
Keywords: Thực vật học
Họ thầu dầu
Thực vật Việt Nam
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 54-56
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4438
Appears in Collections:Chuyên san Khoa học tự nhiên và công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000039.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.