Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4449
Title: On a class of monogenic functions in Clifford algebra = Về một lớp các hàm chỉnh hình trong đại số Clifford
Authors: Nguyễn, Cảnh Lương
Keywords: Đại số;Toán học;Đại số Clifford;Hàm chỉnh hình
Issue Date: 1996
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 40-47
Abstract: Để nghiên cứu tính chất chỉnh hình của hàm f: R mũ m+1 tới A với A là đại số Clifford 2 mũ m chiều, người ta xét toán tử vi phân Do = ... Trong bài này khi m = 4p + 2 (p thuộc N) chúng ta mở rộng toán tử Do bởi toán tử D = ... tác động lên lớp Để nghiên cứu tính chất chỉnh hình của hàm f: R mũ m+1 tới A với A là đại số Clifford 2 mũ m chiều, người ta xét toán tử vi phân Do = ... Trong bài này khi m = 4p + 2 (p thuộc N) chúng ta mở rộng toán tử Do bởi toán tử D = ... tác động lên lớp hàm f = ôm thuộc R mũ m + 2 tới A. Trong trường hợp này, đối với toán tử D chúng ta cũng nhân được những kết quả tương tự như đối với toán tử Do.hàm f = ôm thuộc R mũ m + 2 tới A. Trong trường hợp này, đối với toán tử D chúng ta cũng nhân được những kết quả tương tự như đối với toán tử Do.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4449
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000049.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.