Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4450
Title: Đặc trưng đại số của toán tử khả nghịch phải suy rộng trong không gian tuyến tính
Other Titles: On algebraic characterizations of generalized right invertible operators in linear spaces
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Toán học;Đại số;Toán tử khả nghịch suy rộng;Không gian tuyến tính
Issue Date: 1996
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 48-54
Abstract: Đặc trưng đại số của toán tử khả nghịch phải suy rộng trong không gian tuyến tínhBài báo đề cập đến một lớp các toán tử khả nghịch phải suy rộng. Lớp các toán tử này bao gồm tất cả các toán tử khả nghịch phải, một số lớp toán tử quen biết trong giải tích như toán tử chiếu, toán tử vi phân, sai phân và một số dạng toán tử đại số. Các kết quả thu được chứng tỏ rằng rất nhiều tính chất cơ bản của lý thuyết các toán tử đại số có thể mở rộng cho trường hợp khả nghịch suy rộng như các công thức khai triển Taylor, Taylor - Goncharow, công thức biểu diễn nghiệm,...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4450
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000050.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.