Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4457
Title: On the conditionsVề các điều kiện để dàn Sub (L) xác định dàn L sai khác nhau một đẳng cấu
Other Titles: On the conditions under which Sub(L) determines L up to isomorphism
Authors: Nguyễn, Đức Đạt
Keywords: Toán học;Dàn Sub (L)
Issue Date: 1996
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 26-29
Abstract: Bài báo nghiên cứu bài toán Gratzer [1]: tìm điều kiện trên dàn L sao cho Sub (L) xác định L sai khác nhau một đẳng cấu. Bằng phương pháp dàn con đo được đi đến một kết quả thú vị đối với bài toán đã nêu. Chỉ ra một số lớp các dàn L thoả mãn điều kiện Sub (L) xác định L sai khác nhau một đẳng cấu. Đó là lớp các dàn Boole và lớp các dàn tự do.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4457
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000057.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.