Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4492
Title: Chi Mát lưỡng thể Callerya Endl. (họ đậu Leguminosae - dưới Đậu Papilionoideae - tông Thàn mát Millettieae trong hệ thực vật Việt Nam, Campuchia và Lào
Other Titles: Callerya endl. (Leguminosae - Papilionideae - Millettieae) in the flora of Vietnam, Cambodia and Laos
Authors: Phan, Kế Lộc
Keywords: Sinh vật
Họ đậu
Việt Nam
Campuchia
Lào
Issue Date: 1996
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 53-64
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4492
Appears in Collections:Chuyên san Khoa học tự nhiên và công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000062.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.