Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4518
Title: Phân tích báo cáo tài chính phục vụ nhu cầu sử dụng thông tin kế toán của các đối tượng
Authors: Nguyễn, Thị Minh Tâm
Keywords: Kinh tế tài chính;Kế toán;Báo cáo tài chính
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4518
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_001069.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.