Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4519
Title: The role of gift recipient perception in changing brand attitudes and giver – recipient relationship – an agenda for research = Nhận thức của người nhận quà trong việc thay đổi thái độ đối với nhãn hiệu sản phẩm và mối quan hệ giữa người tặng và người nhận - Vấn đề cần nghiên cứu
Authors: Wujin, Chu
Keywords: Nhận thức;Người nhận quà;Nhãn hàng hóa;Tiếp thị;Marketing
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 59-70
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4519
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_001070.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.