Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4589
Title: Nghiên cứu phương pháp sử dụng enzyme peroxidase tách chiết từ củ cải trắng để xác định hàm lượng thủy ngân trong nước ô nhiễm
Authors: Trần, Thị Hồng
Trần, Hoàng Thanh
Nguyễn, Thị Hà Giang
Keywords: Enzyme peroxidase;Chiết xuất;Củ cải trắng;Thủy ngân;Nước;Ô nhiễm
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 23-27
Abstract: Bài báo đã tiếp thu những thành tựu trong lĩnh vực công nghệ enzyme và xử lý môi trường nước, nghiên cứu sử dụng Enzyme Peroxidase (POD) tách chiết từ củ cải trắng để xác định hàm lượng thủy ngân trong nước ô nhiễm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hàm lượng protein trong củ cải là 0,1269 mg/g; Enzyme POD hoạt động mạnh nhất tại giá trị pH = 6,5; Ion Hg2+ ảnh hưởng đến hoạt tính của POD, enzyme hoàn toàn mất hoạt tính tại giá trị nồng độ 5 mg/l Hg2+. Đây là hướng nghiên cứu thân thiện với môi trường, có giá trị thực tiễn cao với phạm vi áp dụng rộng rãi.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4589
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02458.pdf
  • Description : 
  • Size : 173.06 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.