Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4654
Title: Bàn về chống chuyển giá trong giai đoạn hiện nay
Authors: Phạm, Hùng Tiến
Keywords: Mô hình định lượng;tạo động lực làm việc
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 36‐48
Abstract: Khi các đơn vịcấu thành của một doanh nghiệp trao đổi sản phẩm và kết quảkinh doanh với nhau, họsẽ đặt câu hỏi làm thếnào đểxác định giá chuyển giao nội bộ. Bởi, giá chuyển giao nội bộtác động tới doanh thu và chi phí đầu vào của các doanh nghiệp liên kết, nói cách khác giá chuyển giao nội bộ ảnh hưởng đáng kểtới kết quảkinh doanh của các đơn vịcấu thành, và do đó cũng tác động tới hành vi ra quyết định của lãnh đạo các đơn vị. Tại Việt Nam sau khi thực hiện chuyển giá thành công, doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài thường không có ý thức bảo vệmôi trường hay chuyển giao công nghệ. Do vậy, chuyển giá không những gây thất thu thuếcho Nhà nước mà còn gây bất lợi cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Đây là mối nguy hại tiềm ẩn rất lớn đối với nền kinh tếViệt Nam. Tác giả đã phân tích vềnguyên nhân hình thành chuyển giá trong khu vực FDI, đồng thời đềxuất một sốkhuyến nghịnhằm chống chuyển giá tại Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4654
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02710.pdf
  • Description : 
  • Size : 331.92 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.