Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4655
Title: Đánh giá năng lực giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏ Việt Nam qua mô hình ASK
Authors: Lê, Quân
Nguyễn, Quốc Khánh
Keywords: Năng lực;ASK;CEO
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 29-35
Abstract: Bài viết tổng hợp kết quảkhảo sát 230 giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏViệt Nam nhằm đánh giá năng lực của họdựa trên mô hình ASK. Kết quảkhảo sát cho thấy giám đốc doanh nghiệp nhỏViệt Nam yếu vềcác kiến thức quản trịkinh doanh, quản trịnhân sựvà quản trịtài chính cũng nhưhạn chếvềkỹnăng lãnh đạo, kỹnăng quản trịnhân sự, kỹnăng quản lý thời gian... Điểm nổi bật của giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏlà phẩm chất thích nghi, kiên nhẫn, sáng tạo và quyết đoán.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4655
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02711.pdf
  • Description : 
  • Size : 385.56 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.