Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4658
Title: Chất lượng quản trị công ty theo bộ tiêu chuẩn Gov-Score: Nghiên cứu điển hình các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Authors: Hoàng, Văn Hải
Trần, Thị Hồng Liên
Keywords: Quản trị công ty;chất lượng quản trị công ty;Gov-Score;công ty niêm yết;SởGiao dịch Chứng khoán Hà Nội
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 1-15
Abstract: Đánh giá chất lượng quản trịcông ty của doanh nghiệp luôn là một mong muốn của các thành viên hội đồng quản trịvà các đối tượng hữu quan khác, bởi đó là cơsởtin cậy cho những phương án cải tiến chất lượng tiếp theo. Đáp ứng mong muốn đó, bài viết này giới thiệu kết quả đánh giá mới nhất vềchất lượng quản trịcông ty của các doanh nghiệp niêm yết trên SởGiao dịch Chứng khoán Hà Nội theo bộtiêu chuẩn Gov-Score. Kết quả đánh giá được đưa ra sau một khảo sát cho thấy chất lượng quản trịcông ty của các doanh nghiệp này đang ởmức trung bình, đáp ứng ởmức tối thiểu yêu cầu của các quy định quản trịcông ty hiện hành, tuy nhiên đã xuất hiện một số sựthực thi tiến bộnhỏ ởvài doanh nghiệp. Đểnâng cao chất lượng quản trịcông ty, chúng tôi đề xuất hai nhóm giải pháp cơbản, gồm: thứnhất, lấy cải cách khung khổlàm đòn bẩy nâng cao chất lượng quản trịcông ty và thứhai, tăng cường bồi dưỡng kiến thức vềquản trịcông ty cho tất cả các nhóm liên quan.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4658
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02714.pdf
  • Description : 
  • Size : 400.89 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.