Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4659
Title: Pháp luật Nhật Bản về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Mai, Hải Đăng
Keywords: Ô nhiễm dầu;Nhật Bản;trách nhiệm pháp lý;bồi thường thiệt hại
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 68-74
Abstract: Bài viết giới thiệu tổng quan vềpháp luật của Nhật Bản đối với vấn đềphòng, chống ô nhiễm dầu trên biển, đặc biệt là các quy định vềbồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển, mức giới hạn trách nhiệm pháp lý của chủtàu và các quy định vềbồi thường bổsung được quy định tại Luật vềtrách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu, từ đó đưa ra một sốnhận định và đềxuất vềchính sách đối với việc hoàn thiện hệthống pháp luật Việt Nam vềphòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4659
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02715.pdf
  • Description : 
  • Size : 269.93 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.