Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4667
Title: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế trong mô hình nền kinh tế đang phát triển
Authors: Đào, Thị Bích Thủy
Keywords: Tăng trưởng kinh tế;đầu tưtrực tiếp nước ngoài;nền kinh tế đang phát triển
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 193-199
Abstract: Tăng trưởng kinh tếbền vững là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nước đang phát triển. Đặc điểm của các nước đang phát triển là thu nhập bình quân thấp, trữlượng vốn thấp trong khi tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm lại phổbiến. Đầu tưtrực tiếp nước ngoài có tác động đến tăng trưởng kinh tếthông qua việc bổsung nguồn vốn, tạo thêm việc làm, đào tạo kỹ năng cho người lao động, nâng cao trình độchuyên môn, quản lý hay chuyển giao công nghệcho nước tiếp nhận. Với mục tiêu đánh giá tác động của đầu tưtrực tiếp nước ngoài, nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp phân tích mô hình đã cho thấy tầm quan trọng của vốn nhân lực như một nhân tốquyết định sựthành công của đầu tưtrực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế. Kết quảphân tích đưa ra một sốhàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quảcủa đầu tưtrực tiếp nước ngoài đến hoạt động của nền kinh tếtrong ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4667
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02723.pdf
  • Description : 
  • Size : 299.84 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.