Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4670
Title: Tác động của viện trợ Nhật Bản cho phát triển cơ sở hạ tầng (
Authors: Nguyễn, Huy Hoàng
Keywords: Viện trợ;phát triển cơ sở hạ tần;Nhật Bản;Kon Tum
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 177‐184
Abstract: Nghiên cứu đánh giá tác động của hai dựán phát triển cơsởhạtầng cấp cộng đồng do Nhật Bản viện trợtại huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum trong khuôn khổviện trợphát triển cho Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia (VLC). Bài viết sửdụng phương pháp sự khác biệt trong sựkhác biệt (DD) dựa trên nguồn sốliệu điều tra 35 hộgia đình và 15 bản thuộc 5 xã. Kết quảnghiên cứu chỉra rằng, việc cải thiện cơsởhạtầng trường học và giao thông đã làm tăng phúc lợi cho các hộgia đình sống tại các làng bản, từ đó có ý nghĩa trong việc hỗtrợChính phủxem xét việc đầu tưvào cơsởhạtầng nhưtrường học và đường sá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tếvà cải thiện phúc lợi người dân
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4670
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02725.pdf
  • Description : 
  • Size : 284.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.