Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4681
Title: Phân tích tác động của tham nhũng tới quy mô và chất lượng đầu tư công theo cách tiếp cận kinh tế học thể chế
Authors: Nguyễn, Quốc Việt
Chu, Thị Nhường
Keywords: Thể chế;chính sách công;tham nhũng;chất lượng đầu tư công
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr.  231‐240
Abstract: Bài viết làm rõ tác động của tham nhũng đến quy mô đầu tư công tại Việt Nam, đồng thời cho thấy một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến đầu tư công tại Việt Nam thiếu hiệu quả là do tham nhũng. Thông qua đo lường mối quan hệ giữa chỉ số tham nhũng đối với quy mô đầu tư công, và chất lượng cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 1995-2010, bài viết đưa ra kết luận: sự gia tăng của tham nhũng làm gia tăng quy mô đầu tư công cả nước, đặc biệt là đầu tư cho xây dựng cơ bản, song đi kèm với nó là chất lượng cơ sở hạ tầng của các tỉnh thành bị giảm sút. Điều này cho thấy dưới tác động của tham nhũng, quy mô đầu tư gia tăng không đi cùng với hiệu quả đầu tư, làm lãng phí nguồn vốn nhà nước. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị các nhà điều hành chính sách cần nỗ lực hơn nữa đểhạn chếnhững tác động tiêu cực của tham nhũng trong lĩnh vực đầu tưcông, đặc biệt là đầu tưxây dựng cơbản.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4681
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02733.pdf
  • Description : 
  • Size : 333.61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.