Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4682
Title: Chi tiêu công và phát triển bền vững
Authors: Bùi, Đại Dũng
Keywords: Nợ công;chi tiêu công;quy trình ngân sách trung hạn;nhóm lợi ích
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 217‐230
Abstract: Nợ công trong ngắn hạn có thể có những ảnh hưởng tích cực nhất định. Tuy nhiên, nợ công ở mức cao, kéo dài sẽ gây tác động tiêu cực cho sự phát triển bền vững. Những nước có mức nợcông nghiêm trọng đều bắt nguồn từ tình trạng thâm hụt ngân sách không thể kiểm soát mà nguyên nhân trực tiếp là sự yếu kém của chính phủ và nguyên nhân sâu xa chính là sự yếu kém của thểchế. Tình trạng chi tiêu công thiếu hiệu quả có các biểu hiện như: chi tiêu vượt quá quy mô tối ưu, chi sai chức năng, chi sai thứ tự ưu tiên. Để hạn chế được nguy cơ này, một giải pháp khả thi là áp dụng quy trình ngân sách trung hạn, trong đó nhu cầu chi tiêu công trong trung hạn được lập kế hoạch và hình thành các dự án. Mỗi dự án cần được phân tích chi phí - lợi ích để xếp hạng ưu tiên. Kếhoạch ngân sách sẽ được hình thành trên cơsởphạm vi nguồn lực xác định và thứtự ưu tiên này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4682
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02735.pdf
  • Description : 
  • Size : 481.64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.