Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4717
Title: Quản trị doanh nghiệp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc
Authors: Bùi, Xuân Phong
Keywords: Bưu điện;Tái cấu trúc;Quản trị doanh nghiệp
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 18-25
Abstract: Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số1746/QĐ-TTg về việc đổi tên Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam thành Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam. Theo đó, từ ngày 1/1/2013, đại diện chủ sở hữu nhà nước ở Tổng Công ty này là BộThông tin và Truyền thông thay vì Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đểnâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh tái cấu trúc, vấn đề nâng cao vai trò quản trị điều hành Tổng Công ty cần đặt lên hàng đầu. Bài viết này đề xuất một số biện pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp, giúp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tái cấu trúc thành công và đảm bảo phát triển bền vững.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4717
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02759.pdf
  • Description : 
  • Size : 190.4 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.