Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4722
Title: Doanh nghiệp xây dựng - bất động sản Rủi ro từ đòn bẩy tài chính
Authors: Trịnh, Thị Phan Lan
Keywords: Cấu trúc;Vốn;Xây dựng;Bất động sản;Nợ;Đòn bẩy tài chính
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 68-74
Abstract: Bài viết tập trung phân tích cấu trúc nguồn vốn và tác động của nó lên kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp xây dựng - bất động sản sửdụng đòn bẩy tài chính cao, thể hiện ở hệ số nợ trên tổng vốn rất cao. Cơ cấu nợ cũng không hợp lý, nợ ngắn hạn luôn chiếm hơn 50% tổng nguồn vốn và lên tới hơn 100% so với nợdài hạn. Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quảkinh doanh của các doanh nghiệp: 90% doanh nghiệp thua lỗ, ROA và ROE sụt giảm và mất khảnăng thanh toán lãi vay ngân hàng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4722
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02762.pdf
  • Description : 
  • Size : 238.92 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.