Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4723
Title: Tái cơ cấu doanh nghiệp ở Việt Nam
Authors: Đỗ, Tiến Long
Keywords: Tái cơ cấu;Lãnh đạo cao cấp;Lãnh đạo
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 54-62
Abstract: Tái cơ cấu doanh nghiệp hiện đang được rất nhiều nhà nghiên cứu và lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam đề cập. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy 70% các cuộc tái cơ cấu đã gặp thất bại và 85% thất bại có nguyên nhân từ lãnh đạo. Dựa trên các nghiên cứu về tái cơ cấu, kinh nghiệm tư vấn quốc tế và qua tổng kết thực tiễn quá trình tư vấn tái cơcấu doanh nghiệp Việt Nam của bản thân, tác giả đưa ra: (i) mô hình tái cơcấu doanh nghiệp theo hướng tưvấn ởViệt Nam; (ii) những khó khăn mà lãnh đạo doanh nghiệp phải đối mặt trong quá trình tái cơcấu; và (iii) vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp đểtái cơcấu thành công.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4723
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02763.pdf
  • Description : 
  • Size : 702.63 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.