Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4725
Title: Tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN và những tác động đến thương mại quốc tế của Việt Nam
Authors: Hà, Văn Hội
Keywords: Cộng đồng Kinh tế ASEAN;Kế hoạch tổng thể;Tác động;Thương mại quốc tế
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 44-53
Abstract: Thông qua giới thiệu khái quát về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), một trong ba trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN, bài viết phân tích những kết quả đạt được trong lộ trình hướng tới thành lập AEC, thể hiện ở việc thực thi các nội dung trong Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC, trên các lĩnh vực: thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ...; những tác động tích cực và tiêu cực của việc tham gia AEC đối với thương mại Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài viết đềxuất một số giải pháp để thương mại Việt Nam hội nhập AEC một cách hiệu quả.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4725
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02764.pdf
  • Description : 
  • Size : 271.85 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.