Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4727
Title: Quản trị nguồn nhân lực và sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp
Authors: Phạm, Thế Anh
Nguyễn, Thị Hồng Đào
Keywords: Quản trị nguồn nhân lực;Sự gắn kết;Phát triển nghề nghiệp;Đãi ngộ lương thưởng;Bản mô tả công việc
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 24-34
Abstract: Bài viết lược khảo lý thuyết và các nghiên cứu liên quan để xây dựng và kiểm định mô hình các nhân tố thực tiễn quản trị nguồn nhân lực tác động đến sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đông Á. Mô hình kế thừa có điều chỉnh thang đo của Singh (2004) và Mowday và cộng sự(1979). Phương pháp đánh giá độtin cậy thang đo Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA được sử dụng để sàng lọc và rút trích các nhân tố đạt yêu cầu. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy cho thấy cơ hội phát triển nghề nghiệp, chế độ đãi ngộ lương thưởng và hệ thống bản mô tả công việc là 3 nhân tố quan trọng tác động cùng chiều đến sự gắn kết với doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quảng hiên cứu, một số giải pháp được đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực và nâng cao sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4727
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02766.pdf
  • Description : 
  • Size : 210.98 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.