Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4731
Title: Tổng hợp các copolime ankyl acrylat-anhidrit maleic amit hóa làm chất phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc của dầu thô giầu Parafin
Authors: Lưu, Văn Bôi
Nguyễn, Thị Sơn
Keywords: Copolime ankyl acrylat-anhidrit maleic amit;Chất phụ gia;Dầu thô;Parafin
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 187-191
Abstract: Đã nghiên cứu tổng hợp copolime ankyl acrylat-anhidrit maleic amit hóa trên cơ sở phản ứng giữa ankyl acrylat với ankyl acrylat và amit hóa bằng amin mạch hidrocacbon dài. Sản phẩm copolime amit hóa được sử dụng làm nguyên liệu để chế tạo phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc cho dầu thô giàu parafin
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4731
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02475.pdf
  • Description : 
  • Size : 142.79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.