Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4733
Title: Sử dụng hạt nano từ tính mang thuốc để tăng cường khả năng ức chế vi khuẩn của thuốc kháng sinh Chloramphenicol
Authors: Nguyễn, Hoàng Hải
Cấn, Văn Thạch
Nguyễn, Hoàng Lương
Nguyễn, Châu
Khuất, Thị Thu Nga
Nguyễn, Thị Vân Anh
Phan, Tuấn Nghĩa
Keywords: Fe3O4;Hạt nano từ tính;Magnetite;Lý sinh học;Giải thuốc có điều khiển
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 192-204
Abstract: Hạt nano từ tính Fe3O4 được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa có kích thước từ 10 đến 30 nm, có tính siêu thuận từ với từ độ bão hòa cực đại đạt đến 74 emu/g. Biến thiên entropy từ cực đại đạt 0,825 J/kg.K ở vùng nhiệt độ phòng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4733
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02476.pdf
  • Description : 
  • Size : 483.89 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.