Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4742
Title: Nghiên cứu xử lý Polyclobiphenyl bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác
Other Titles: Phần I. Ảnh hưởng của chất mang MB và chất phản ứng CAO đến phân hủy nhiệt Polyclobiphenyl
Authors: Nguyễn, Kiều Hưng
Đỗ, Quang Huy
Trần, Văn Sơn
Đỗ, Sơn Hải
Đỗ, Thị Việt Hương
Keywords: Polyclobiphenyl;Hóa nhiệt;CAO;Polyclobiphenyl
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 292-297
Abstract: Bài báo đã tiến hành nghiên cứu phân hủy PCBs ở nhiệt độ 600oC có sử dụng chất mang là MB và chất phản ứng là CAO. Sản phẩm phản ứng đã được xác định. Có sự khác biệt về sản phẩm phân hủy PCBs khi chỉ sử dụng MB và khi sử dụng hỗn hợp MB và CAO.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4742
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02490.pdf
  • Description : 
  • Size : 441.55 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.