Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4753
Title: Nhân nhanh rễ bất định Nhân sâm Panax ginseng C.A. Meyer: ảnh hưởng của một số nhân tố lý hóa lên sự tăng trưởng sinh khối và sản phẩm trao đổi chất ginsenosides
Authors: Nguyễn, Trung Thành
Paek, Kee Yoeup
Keywords: Auxin;Ginsenoside;Đường sucrose;Axit jasmonic;Panax ginseng
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 318-323
Abstract: Rễ bất định Nhân sâm được nuôi cấy trên môi trường cơ bản MS, kết quả thu được 2-4D là thích hợp cho sự hình thành và phát triển của mô sẹo, còn IBA là thích hợp cho sự hình thành và tăng trưởng của rễ bất định. Số rễ bất định được hình thành trên môi trường được bổ sugn IBA nhiều hơn rất nhiều so với NAA.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4753
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02494.pdf
  • Description : 
  • Size : 752.74 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.