Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4929
Title: Phương pháp giải bài toán tương đương tổng quát dưới dạng hỏi đáp
Authors: Đỗ, Đức Giáo
Vũ, Ngọc Loãn
Nguyễn, Đình Thuyết
Keywords: Phương pháp giải;Lý thuyết đồ thị;Toán học
Issue Date: 1987
Publisher: Đại học Tổng hợp Hà Nội
Citation: 6 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4929
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_001834.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.