Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4937
Title: Thêm một số loài thực vật hiếm của Việt Nam phát hiện được ở Sơn Lâm (Lương Sơn, Hà Sơn Bình)
Authors: Phan, Kế Lộc
Bùi, Đức Bình
Lê, Trần Chấn
Nông, Văn Tiếp
Keywords: Thực vật;Hà Sơn Bình;Thực vật hiếm
Issue Date: 1987
Publisher: Đại học Tổng hợp Hà Nội
Citation: 6 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4937
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_001843.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.