Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4954
Title: Đề xuất đánh giá, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học ở Việt Nam qua kinh nghiệm của Queensland và Phần Lan
Other Titles: Assessment of Graduation Examination of Senior Secondary School Education and University Enrolment in Vietnam Through Experience of Queensland and Finland
Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương
Keywords: Thi tốt nghiệp THPT;Tuyển sinh đại học;Đánh giá trên lớp;Đánh giá nhà trường
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 67-82
Abstract: Hệ thống đánh giá, thi Queensland (Úc) và Phần Lan có đặc điểm: chú trọng đến đánh giá trên lớp và đánh giá nhà trường; đảm bảo đánh giá gắn kết với giảng dạy và học tập; thiết lập quy trình đánh giá nghiêm ngặt, chặt chẽ nhưng linh hoạt để tạo cơ hội cho học sinh chứng tỏ việc đạt yêu cầu chương trình một cách tốt nhất; tổ chức thi tốt nghiệp THPT để chứng minh rằng mọi học sinh đều đáp ứng các tiêu chuẩn như nhau; sử dụng kết quả thi tốt nghiệp như là một tiêu chí quan trọng để tuyển sinh đại học. Dựa vảo định hướng đổi mới cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nước ta, báo cáo này đã đề xuất: cách thức đánh giá trên lớp và đánh giá nhà trường dựa theo chuẩn đầu ra của chương trình để đảm báo đánh giá được sự tiến bộ của học sinh; tổ chức kì thi và công nhận kết quả tốt nghiệp THPT trên cơ sở kết hợp cả kết quả học tập trong quá trình và kết quả thi; căn cứ vào loại bằng tốt nghiệp THPT (Đạt, Khá, Giỏi, Xuất sắc) và nhiều tiêu chí khác để mỗi trường đại học tuyển sinh phù hợp với hướng phân tầng của mình (nghiên cứu, thực hành hay ứng dụng).
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4954
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02701.pdf
  • Description : 
  • Size : 283.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.