Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4956
Title: Một số đặc điểm và yếu tố làm hạn chế khả năng phát triển của học sinh có năng khiếu môn tiếng Anh ở trường phổ thông chuyên
Other Titles: Some Features and Factors that Limit the Developing Capabilities of Students Gifted in English in the Specialized Secondary Schools
Authors: Vũ, Bảo Châu
Keywords: Có năng khiếu;Chưa phát huy hết thực lực;Cá tính;Chiến thuật học tiếng Anh;Chiến thuật cải thiện
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 48-56
Abstract: Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu đặc điểm điển hình của những học sinh có năng khiếu môn Tiếng Anh nhưng học đuối vì chưa phát huy hết thực lực; nguyên nhân; và giải pháp cho hiện tượng này, từ góc nhìn của người trong cuộc. Kết quảcho thấy các đối tượng được nghiên cứu thể hiện năng khiếu trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là năng lực ngôn ngữ. Tuy nhiên, cá tính của họthểhiện sựthiếu tựtin vềbản thân, làm việc thiếu hiệu quả, e sợthất bại, và có những chiến thuật học tiếng Anh không phù hợp. Dựa trên những kết quảnày, một sốchiến thuật cải thiện được đưa ra cho việc giảng dạy của giáo viên.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4956
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02703.pdf
  • Description : 
  • Size : 476.22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.