Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4958
Title: Thanh thiếu niên chơi game bạo lực: Những phân tích về tâm lí - xã hội và một số giải pháp quản lí - giáo dục định hướng
Other Titles: Teenagers Play Violent Games: Psychological-Social Analysis and Some Solutions to Educational Management and Orientation
Authors: Trần, Thị Minh Đức
Bùi, Thị Hồng Thái
Keywords: Game bạo lực;Thanh thiếu niên;Áp lực game;Ảnh hưởng của game bạo lực;Phòng ngừa lạm dụng game
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 27-38
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu 4.468 thanh thiếu niên Việt Nam chơi game ở độ tuổi từ 11-30 tuổi, trong đó có 63.7% người chơi game bạo lực tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh (đề tài do quỹ Nafosted tài trợ, 2010-2012), bài báo đề cập đến thực trạng chơi game bạo lực trong thanh thiếu niên, những ảnh hưởng và áp lực của game bạo lực đến người chơi. Thông qua đó, bài báo đề xuất những giải pháp ngăn ngừa game bạo lực từ phía các nhà quản lí và cha mẹ thanh thiếu niên.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4958
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02705.pdf
  • Description : 
  • Size : 305.77 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.