Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5087
Title: Một số đặc điểm cấu trúc phân tử của lectin hạt chay (Artocarpus tonkinensis A. Chev)
Authors: Đỗ, Ngọc Liên
Brillard, Michèle
Hoebeke, Johan
Keywords: Lectin
Cấu trúc phân tử
Hạt Chay
Tinh chế
Issue Date: 1993
Publisher: Đại học Tổng hợp Hà Nội
Citation: 7 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5087
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Chuyên san Khoa học tự nhiên và công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_001869.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.