Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5129
Title: Một số vấn đề về biên bản của hoạt động điều tra, xét xử và các tài liệu, đồ vật khác trong vụ án hình sự
Authors: Vương, Văn Bép
Keywords: Biên bản;Điều tra;Xét xử;Án hình sự;Luật tố tụng hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 44-48
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5129
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_001109.pdf
  • Description : 
  • Size : 720.25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.