Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5139
Title: Hành trình tư tưởng cứu nước của Phan Châu Trinh trên đất Pháp (1911 -1925)
Authors: Hồ, Song
Keywords: Tìm đường cứu nước
Phan Châu Trinh
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 13 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5139
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Chuyên san Khoa học xã hội và Nhân văn

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_001908.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.