Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5144
Title: Tư tưởng cơ bản trong "tuyên ngôn của Đảng công sản" và ý nghĩa phương pháp luận đối với việc nghiên cứu cơ cấu giai cấp ở nước ta
Authors: Trịnh, Trí Thức
Keywords: Tuyên ngôn;Đảng cộng sản;Cơ cấu giai cấp
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 53 -58
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5144
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Social Sciences and Humanitis

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_001913.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.