Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6355
Title: Vấn đề bố trí các điểm quần cư ở xã Mường Vi (Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trên quan điểm phòng chống tai biến thiên nhiên
Authors: Đào, Đinh Bắc
Nguyễn, Cao Huần
Keywords: Điểm quần cư;Lào Cai;Phòng chống thiên tai
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 8-16
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6355
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_001330.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.